ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άφρας σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογος Κομπιτσίου και το Σύστημα Προσκόπων Κομπιτσίου

μοίρασε σχολικά είδη στα σχολεία Άφρας και Αγίου Ιωάννη για τα παιδιά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.