ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος παρουσιάζει την θεατρική ομάδα Λαοδάμας ¨το επόμενο βήμα¨ που παρουσίασε την θεατρική παράσταση το Φιόρο του Λεβάντε, του Γρ. Ξενόπουλου.